DSC_0138.JPG

Forvaltergården


Næs Jernverksmuseum


Forvaltergården i Tvedestrand var bindeleddet mellom Næs Jernverk og "den store verden". Det var her proviant- eller magasinforvalteren holdt til. Han hadde ansvaret for all inn- og utskipning som jernverket sto for. Her hadde han kontor og her bodde han og familien.
Forvaltergården i Tvedestrand er en av de eldste og best bevarte bygningene i byen og er i rokokkostil. Huset ble oppført i 1774 under jernverkseier Jacob Schnell.
I 1880 flyttet forvalteren ut og Tvedestrand apotek inntok lokalene. Dette var store og flotte lokaler etter datidens standard og apoteket ble værende her fram til 1991. Dagens interiør er fra 1929 med innredning i flammebjørk.