Jan Ove Aslaksen

kultursti2jpg.jpg
 
 

I god Frank Aarebrot ånd med minutt foredrag (uten sammenlikning for øvrig!!) blir det et kåseri med tema Tvedestrands
Historie på 30 minutter, kan fort bli 40! Kåseriet blir samkjørt med gamle bilder.