Ole Brodersen

 

12:00 - 16:00
GALLERI MELKEVEIEN

Ina K. Andersen ole portrett.jpeg
String, cloth and kite #05.jpg
 
 

Ole Brodersens (38) arbeider utforsker møter mellom mennesket og naturen, og er hentet fra Lyngør hvor Brodersen er vokst opp og bor som tolvte generasjon i sin slekt. Han har sterk tilknytning til stedet og de maritime elementene herfra spiller hovedrollene i hans motiver. Hans far er seilmaker, morfaren var sjømann, han har rodd til skolen og seilt rundt Atlanterhavet.

Brodersens arbeider er utforskninger av landskapet og de naturlige kreftene som påvirker det. Han vil vise mer enn det man faktisk ser og prøver å formidle opplevelsen av å være i landskapet. Fremgangsmåten blir en balanse mellom kontroll og tilfeldighet, da han er ute etter et bilde som skal føles tøylesløst, men som bare lar seg skape på en halvkontrollert måte. Resultatet er en materialisering av de fysiske kreftene i aksjon. De er ikke kun bilder av landskapet, men også spor av dets bevegelser.

Ole Brodersen er medlem av NBK, Forbundet Frie Fotografer og har stilt ut i blant annet New York, Paris og Boston.