Foto: Tvedestrandsposten

Foto: Tvedestrandsposten

Rådhuset


19:00 - Quiz med Ole André. Resultater kl. 21:00

20:30 - Motio - elever sang og dans

21:15 - Stand up med Jånni Kristiansen

21:30 - Konsert med Akutt Musikk UB

22:15 - Konsert med The Slow City Band 


Opprinnelig stod det en mindre bod der rådhuset er i dag. Denne ble revet og Næs Jernverk bygde en pakkbod her i 1852. Tømmeret ble hogd i Fjær-kleivene og området rundt. Det viste seg å være av god kvalitet, og ble bevart ved ombyggingen i 1936.
Før ombyggingen til rådhus ble boden brukt som pakkbod. Det var vinsj ut mot kaia slik at man fikk løftet tyngre ting inn i 2. etasje. I 1. etasje var det to forretninger, en med utgang til nedre torv (Jacob Aalls plass) og en med utgang mot sjøen.
Det var yrende liv ved dampskipskaia der alle fjordbåtene stadig la til. Inntil veggen mot parkanlegget stod ”gubbebenken”, der de eldre herrer samlet seg på ettermiddagen for å løse verdensproblemer.
Etter 1936 ble bygget brukt som selskapslokale, møtelokale for kommunestyret, fast scene for Tvedestrandsrevyen i mange år og kulturhus for hele Tvedestrand. Like ved der Nina Sundbys skulptur til ære for kvinnene på Frøja Konfektions var det offentlig pissoar, med bare en rist i govet, så alt gikk rett i sjøen. (kulturstien.no)

Tvedestrand rådhus er et kulturbygg, som kan benyttes til møter, kulturelle og private tilstelninger. Huset kan leies i sin helhet eller enkelte lokaler for seg.