Foto: Tvedestrandsposten

Foto: Tvedestrandsposten

Strannasenteret


13:45 - Hans Eriksson - Trubadur

14:15Trogfjellduren - Trekkspillag 


Strannasenteret består av 3 hyggelige avdelinger med 14-16 beboere pr avdeling. Hver avdeling har en fagleder som sammen med avdelingsleder, har det faglige og koordinerende ansvaret. Alle som jobber på avd. vil bidra til et aktivt miljø med utgangspunkt i hva som er viktig for beboeren i dens situasjon nå. Hver uke gjennomføres faste aktiviteter for de som kan/ønsker å delta. Strannasenteret har Sansehage som kan benyttes til enhver tid. Avdelingene har egne tilsynsleger som har det medisinske ansvaret for beboerne med legevisitt en gang per uke. Hver avdeling har egen spisestue og fellesrom. Vi jobber tverrfaglig, og samarbeider med fysioterapeuter, ergoterapeut, kreftkoordinator, demens sykepleier, avansert geriatrisk sykepleier og kvalitetskoordinator. I tillegg har vi ressurspersoner som bl.a. trivselskontakter, diabeteskontakt, ernæringskontakter og forflyttingskontakter. Beboerne har tilgang til frisør og fotpleier. Vi har eget kjøkken som lager all mat til beboerne. Vi har kokker som har tatt videreutdanning innen ernæring, og som jobber tett med ansatte på hver avdeling. Sykehjemmet har 46 plasser (langtids- og korttidsplasser) fordelt på 3 avdelinger.