Karl&Co.

 

16:00 - TERNA

Carl & Co.jpg
 
 

I flere år har TT&IF hatt en veterangruppe som har hatt møter hver 14. dag, med mer eller mindre godt oppmøte. I begynnelsen refererte styret i gruppa til hovedforeningen.  Men da det etter hvert ble pauser og sjeldne referater,  ble det til at gruppa trakk seg ut av hovedforeningen.  Men veterangruppa har holdt stand helt til våre dager, og da brødrene Vågsmyr fra Østerkleiv sluttet seg til, ble det et oppsving igjen.   

Etter hvert ble det flere i  ”orkesteret”,  og navnet ble døpt til  ”Karl & Co”.  Og de siste årene har det vært spilling på kystkulturuka i Arendal, for NRK da kystkulturbåten var på  besøk, på tilstelninger omkring Tvedestrand – og spesielt på sykehjemmet i Tvedestrand.  Der har Carl  &  Co spilt tre ganger hver høst og vår, og både fastboende, pasienter og besøkende har frydet seg over ny og gammeldags musikk.  Og hver gang har spisesalen vært full av folk, som også har kost seg med kaffe og vafler fra Holt Pensjonistforening.  Gjennomsnittsalderen i bandet er nå godt over 80 år, men de fleste holder fortsatt koken.  Og både bandet og publikum koser seg med musikken og sangen!